Een nieuwe tijd

Zeeland na de ramp

Mijn moeder, een tuindersdochter uit Walcheren, sprak over de vooraankondiging van de zee; hoe duizenden wormen de grond uit kropen omdat het grondwater zout werd. En over het vervolg: hoe de honderden fruitbomen in haar vaders boomgaard uitbundig bloeiden hoewel ze in een zee van zout water stonden. Het beeld dat mijn moeder schetste, heeft mij geleerd anders te kijken. In de voormalige boomgaard van mijn grootouders kijk ik niet naar de nieuwgebouwde huizen, maar naar de enige overgebleven fruitboom, die uitbundig bloeit in het voorjaar. Als een spoor uit de geschiedenis.

Corine Nijenhuis - Een nieuwe tijd

Het is zeventig jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Over de ramp zelf zijn vele verhalen verteld, in Een nieuwe tijd beschrijft Corine Nijenhuis hoe het Zeeland daarna verging. Niet alleen het Deltaplan had ingrijpende gevolgen, de overheid greep het moment ook aan om op allerlei terreinen het moderne leven in te voeren. Met haar Zeeuwse klipper bevaart Nijenhuis de afgedamde zeearmen van de Zuidwestelijke Delta en stuit ze op bijzondere verhalen van scheepsslopers en sluiswachters, sjouwers en schippers, boerenknechten en kerkgangers. Over hoe de overlevenden van Capelle nooit mochten terugkeren naar hun vertrouwde dorp. Over scheepswerf Moed en Trouw, die de watersnoodramp doorstond, maar krap twintig jaar later alsnog werd onteigend toen de nieuwe Deltadijk het bedrijf doormidden sneed. Over de mosselvisser die zijn stilzwijgen over zijn reddingsacties tijdens de ramp decennia later eindelijk doorbrak.

Met fijnzinnige pen en bijzonder inlevingsvermogen beschrijft Nijenhuis de persoonlijke geschiedenissen die samen het grote verhaal vertellen van Zeeland na de ramp: de verstrekkende gevolgen toen en de invloed ervan op het heden en de toekomst.

Corine Nijenhuis

Corine Nijenhuis (1965) werkte na de Gerrit Rietveld Academie als zelfstandig ruimtelijk vormgever. Zij volgde de opleiding aan de Schrijversvakschool Amsterdam, waar ze cum-laude afstudeerde.

Zij debuteerde in 2011 met de non-fictieroman Luchtcowboy. Daarna volgde Een vrouw van staal (2015), de lovend ontvangen biografie van een binnenvaartschip. In 2020 verscheen de historische roman Waddenwolf. Nijenhuis woont op de Alfons Marie, een Zeeuwse klipper uit 1901.

Alfabet Uitgevers | Omslagontwerp bij Barbara | Paperback 13,6 x 21,5 | 290 pagina’s | ISBN 978 90 213 4084 5  | Prijs € 22,99 | | ISBN E-book 978 90 213 4085 2 | Prijs € 12,99 | Verschijningsdatum: 19 januari 2023 | NUR 320

Voor vragen en/of opmerkingen over Een nieuwe tijd gelieve contact op te nemen met Sylvie Steffers, Alfabet uitgevers.

zeeuwse boekenprijs 2023

Laatste blogs

Blogarchief