Gezien worden

Zappend langs commerciële televisiekanalen, viel ik in een programma dat zich afspeelde in een bus. Daar zaten twee huisartsen en een tandarts. Ze ontvingen er cliënten die in mijn ogen gewoon patiënten heten.
Er stapte een jong meisje binnen. Zij had enorme borsten. Ze zat er mee, vertelde ze; ze zag mannenogen afdalen wanneer ze in gesprek was, ze werd gepest in de klas, kon niet sporten en werd daarom ook nog eens veel te dik.De bus-arts vroeg het meisje haar truitje uit te doen, de camera zoemde gretig in. Alsof dat nog niet genoeg was voor de kijker, vroeg ze het meisje haar BH uit te doen. Daarna tilde ze de borsten een voor een op om zich te verbazen over het grote gewicht per stuk. Om een lang verhaal kort te maken: de arts adviseerde haar af te vallen waarna een borstverkleining mogelijk zou zijn. Het meisje haalde opgelucht adem. ‘Ik voel me eindelijk gehoord,’ zei ze. Het was haar eerste artsenbezoek.
Tussen het borsten-meisje en de volgende cliënte –een vrouw die met een, tot  aan de schaamstreek ontblote buik vertelde dat ze soms zo’n verschrikkelijke buikpijn had maar dat aan niemand durfde te tonen- werd verteld waarom de drie artsen door het land reisden in die bus in plaats van in eigen praktijk te blijven. ‘Omdat er mensen zijn die niet naar hun huisarts durven.’ De stem van de vrouwelijke arts klonk zalvend. ‘Zij hebben grote moeite met het openbaren van hun angst.’
Hardop vroeg ik mij af waarom iemand die zegt moeite te hebben in intieme sfeer zijn klacht te bespreken, dat niet heeft wanneer heel commercieel kijkend Nederland meegeniet tot in de visuele details. Geen van de cliënten gaf inzicht, ze waren druk met op zo’n natuurlijk mogelijke manier te doen alsof er geen cameraploeg was die vanuit diverse standpunten het gesprek en de bijbehorende lichaamsdelen vastlegde. De arts vervolgde haar uitleg: ‘Hier ligt de drempel blijkbaar lager en durven ze wel binnen te stappen.’
Handenwrijvend wachtte ik op de opmerking die ongetwijfeld zou volgen: ‘Hier voelen zij zich gezien.’ Helaas kwam die niet. Misschien er uit geknipt door een slimme editor.