Waddenwolf

Waddenwolf

De opzienbarende geschiedenis van een jonkheer die de Waddenzee wilde droogleggen

“Mijn leven is veelal geweest een leven vol teleurstelling. Van jarenlange moeitevolle arbeid en inspanning die tot geen resultaat heeft geleid, zoodat mijn vermogen, in plaats van toegenomen te zijn, daarentegen is verminderd. Veel heeft daartoe bijgedragen, de jarenlange kosteloze deelneming aan de belangen der Maatschappij tot landaanwinning op de Friesche Wadden, welke onderneming ik steeds als eene volkomen goede onderneming heb beschouwd en nog beschouw, maar waarvoor het nodige kapitaal tot uitvoering niet te verkrijgen was.
Ik hoop dat het mijne nagedachtenis niet te zeer zal benadelen.
In deze heb ik slechts het goede gewild.
Pieter Jan Willem Teding van Berkhout – Deventer, januari 1889

In de ijskoude winter van 1866, op een verlaten havezate in het achterland, schrijft jonkheer Pieter Jan Willem Teding van Berkhout een plan dat de toekomst van Nederland voorgoed veranderen zal. Door de bouw van een dam tussen Ameland en het Friese vasteland zal de Waddenzee transformeren tot Waddenpolder.
Maar alles loopt anders. Op het geïsoleerde eiland wordt de bleke aristocraat een werker met slib onder de nagels die vecht tegen de Staat en de waterwolf. Intussen morren de gelovigen omdat de dam de duivel op het eiland brengt. Als de huishoudster van de pastoor een Mariaverschijning beleeft, rijst de vraag of haar noodlottige voorspelling zal uitkomen.

Waddenwolf is een verhaal over het grootste, mislukte Nederlandse waterbouwkundige project in de 19de eeuw.

Corine Nijenhuis (1965) werkte na de Rietveldacademie als zelfstandig ruimtelijk vormgever. Daarna volgde zij de avondopleiding aan de Schrijversvakschool Amsterdam, waar ze cum-laude afstudeerde. Zij debuteerde in 2011 met Luchtcowboy. In 2015 volgde Een vrouw van staal, de buitengewone biografie van een binnenvaartschip waarover Adriaan van Dis schreef: ‘Wie van mooie woorden houdt, en van mensen zonder fratsen wier taal door lastig water en noeste arbeid is gevormd, moet Een vrouw van staal lezen. Wat een hartveroverend boek – ontroerend, spannend en op een leuke manier leerzaam.’

Uitgeverij Brandt | Omslag Studio Jan de Boer | Formaat 14 x 22 cm Uitvoering gebonden paperback met flappen | Omvang 360 blz. Prijs € 22,50 | Verschijnt augustus 2020 | NUR 301 ISBN 978 94 93095 37 3

Voor vragen en/of opmerkingen over Waddenwolf gelieve contact op te nemen met: Uitgeverij Brandt bv www.uitgeverijbrandt.nl  | welkom@uitgeverijbrandt.nl

Een aangrijpende vertelling over water, wilskracht en wanhoop. Ook zonder laarzen te lezen.”
– Adriaan van Dis
Een waargebeurd verhaal, en zo’n onbekend deel van de waterbouwkundige geschiedenis van ons land onder de langzaam stijgende zeespiegel. Nijenhuis neemt je mee naar eind 19de eeuw in haar prachtige verteltrant.”
– Kadir van Lohuizen

Laatste blogs

Blogarchief