In de media

Print
De Ingenieur (06/2020)
Leeuwarder Courant (21/08/2020)
Friesch Dagblad (21/08/2020)
De Stentor (29/08/2020)
Schuttevaer (26/08/2020)
Dagblad van het Noorden (28/08/2020)
Parool (19/09/2020)
VLOT (25/09/2020)
VPROgids deel 1 (28/11/2020)
VPROgids deel 2 (28/11/2020)
Spiegel der Zeilvaart (3/12/2020)
Wagenborg Magazine (12/2020)

Radio
NPO Radio1 OVT Het Spoor Terug, radioreportage Amelander dam (29/11/2020)
NPO Radio1 OVT (23/08/2020)
NH Radio Tekst & Uitleg (22/08/2020)

Online
De Stentor (29/08/2020)
Nautaboek.nl (03/09/2020)
Adel in Nederland (28/08/2020)
BoekenkastWeb (02/09/2020)